Par mums…

Bee Life Savers zāļu plāksnes radušās pateicoties vajadzībai efektīvāk apkarot varroa ērces.  Jaunās zāļu plāksnes radušās ilggadēju biškopju ģimenē, sadarbojoties divām paaudzēm. Zāļu plākšņu darbība testēta Bee Life Savers autoru dravā un citās testa dravās Kurzemē.